Izlaist un pāriet uz galveno saturu

Pašmācības kurss - Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā (apliecības netiek izsniegtas)

Lūdzu pierakstieties sistēmā, lai pieteiktos kursam

Šis kurss ir paredzēts ikvienam pirmsskolas skolotājam, kurš vēlas labāk izprast pilnveidotās pirmsskolas vadlīnijas un  mācību pieeju.

Kursa sasniedzamie rezultāti:

Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā:

 • Iedvesmo, virza un atbalsta bērnus izaugsmē.
 • Veido fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un iekļaujošu vidi.
 • Pamatīgi pārzina savu mācību jomu, pirmsskolas vadlīnijas un mācību programmu.
 • Plāno mācības stratēģiski un tās efektīvi īsteno:
  • Izvirza sasniedzamo rezultātu;
  • Piedāvā jēgpilnus uzdevumus;
  • Sniedz attīstošu atgriezenisko saitu;
  • Rosina domāt par mācīšanos.
 • Pilnveido savu profesionālo praksi un sadarbojas ar kolēģiem un vecākiem bērnu mācīšanās atbalstam.

Kursā ir septiņi temati. Katrā tematā ir dalībniekam sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, mācību materiāli un jautājumi refleksijai. Kursu var apgūt vienatnē vai kopā ar kolēģiem. Izglītības iestādes vadība šo pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem.