Izlaist un pāriet uz galveno saturu

Tiešsaistes mācības "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem"

Lūdzu pierakstieties sistēmā, lai pieteiktos kursam

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJIEM

Mācību mērķis ir iepazīstināt sākumskolas skolotājus, kas pasniedz dizains un tehnoloģijas jomas priekšmetus sākumskolēniem, un kuri vadīs mācīšanos, saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

Uz mācībām tiek gaidīti skolotāji kuri šajā brīdi strādā sākumskolā, lai viņi padziļinātu savu izpratni par pilnveidoto mācība saturu (no 1. - 3. klasei).

Kursi būs aktuāli tiem skolotājiem, kuri līdz šim nav guvuši pieredzi darbā pilnveidoto mācību saturu, un nav strādājuši pilotskolās.

Mācību laikā skolotājiem būs iespēja:

   • patstāvīgi prast saplānot savu mācību procesu atbilstoši pieejai, sākot no programmas parauga līdz stundai;
   • praktiski veikt uzdevumus ar uzsvaru uz idejas koncepta izstrādi, izstrādes procesa plānošanu un vērtēšanu, ietverot caurviju prasmes.

Attālināto kursu norise plānota satiekoties tiešsaistē Zoom vidē kopumā 8 dienas, 4 nedēļas pēc kārtas. Tikšanās ZOOM vidē ar Skola2030 ekspertiem (no plkst. 17:00 -18:30) tiks kombinēta ar patstāvīgo darbu talakizglitiba.visc.gov.lv padziļināto e-kursu tehnoloģiju jomas priekšmetos.

Grupa "Sākumskola 1"
2020.gada 19.oktobris, 21.oktobris, 26.oktobris, 28.oktobris, 2. novembris, 4. novembris, 9. novembris, 11. novembris.

Dienas plāns

Laiks Aktivitāte
17:00 - 18:30 Pieslēgšanās tiešsaistē un darbs ar Skola2030   ekspertiem
Līdz nākamajai nodarbībai patstāvīgais darbs   padziļinātajā e-kursā


__________________________________________

PAMATSKOLAS SKOLOTĀJIEM

(DATORIKA / DIZAINS UN TEHNLOĢIJAS)

Attālināto kursu norise plānota satiekoties tiešsaistē Zoom vidē 4 dienas 3-4 mēnešu posmā. Tikšanās ZOOM vidē ar Skola2030 ekspertiem paredzēta no rīta un tās pašas dienas pēcpusdienā, kas tiks kombinēta ar patstāvīgo darbu talakizglitiba.visc.gov.lv padziļināto e-kursu priekšmetos “Datorika” vai “Dizains un tehnoloģijas”.

Aicinām pieteikties skolotājus, kuri vēl nav iesākuši profesionālās pilnveides mācības klātienē, lai izietu attālinātās tiešsaistes tehnoloģiju mācības. Lai izmantotu tiešsaistes īso pieslēgšanās laiku laiku pēc iespējas efektīvāk un iedziļinātos vairāk priekšmetu specifikā, tiek veidotas 2 mācību priekšmetu grupas:

   • dizains un tehnoloģijas;
   • datorika.

"Datorika 3" un "Dizains un tehnoloģijas 3"
2020.gada 21.oktobris, 25. novembris, 2.decembris, 9.decembris.

Grupa "Grupa "Datorika 3" Grupa "Dizains un tehnoloģijas 3"
Mācības notiks no plkst. 8.00-15.00 Mācības notiks no plkst. 10.00-17.00


Tiek atvērtas grupas arī 2021. gada janvārī.

"Datorika 4" un "Dizains un tehnoloģijas 4"
2021.gada 6.janvāris, 13.janvāris, 20.janvāris, 27.janvāris.

Grupa "Dizains un tehnoloģijas 4 " Grupa "Grupa "Datorika 4"
Mācības notiks no plkst. 8.00-15.00 Mācības notiks no plkst. 10.00-17.00


Mācību mērķis ir sagatavot tehnoloģiju mācību jomas skolotājus, kuri vada mācīšanos, saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Uz mācībām tiek gaidīti skolotāji, kuri šobrīd pamatizglītības posmā (4.-9.kl.) māca mājturību un tehnoloģijas vai datoriku/informātiku.

Mācību laikā skolotājiem būs iespēja:

   • iedziļināties un gūt pieredzi jaunajā mācīšanas pieejā;
   • iepazīties ar Skola2030 ietvaros izveidotajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību materiāliem, gūt ieskatu to saturā, uzbūvē un lietošanas iespējās;
   • praktiski veikt uzdevumus ar uzsvaru uz idejas koncepta izstrādi, izstrādes procesa plānošanu un vērtēšanu, ietverot caurviju prasmes;
   • apgūt un izmēģināt dažādas sadarbības formas.

Dienas plāns

Datorika 3 (2020.gada 21.oktobris, 25. novembris, 2.decembris, 9.decembris)
Dizains un tehnoloģijas 4 (2021.gada 6.janvāris, 13.janvāris, 20.janvāris, 27.janvāris.)

Laiks Aktivitāte
8:00 - 9:30 Pieslēgšanās tiešsaistē un darbs ar Skola2030   ekspertiem
9:30 - 11:30 Patstāvīgais darbs padziļinātajā e-kursā
11:30 - 12:30 Pusdienas
12:30 - 13:30 Patstāvīgais darbs padziļinātajā e-kursā
13:30 - 15:00 Pieslēgšanās tiešsaistē un darbs ar Skola2030   ekspertiem
Līdz nākamajai nodarbībai patstāvīgais darbs   padziļinātajā e-kursā

Dienas plāns

Dizains un tehnoloģijas 3 (2020.gada 21.oktobris, 25. novembris, 2.decembris, 9.decembris)
Datorika 4 (2021.gada 6.janvāris, 13.janvāris, 20.janvāris, 27.janvāris.)

Laiks Aktivitāte
10:00 - 11:30 Pieslēgšanās tiešsaistē un darbs ar Skola2030 ekspertiem
11:30 - 12:30 Patstāvīgais darbs padziļinātajā e-kursā
12:30 - 13:30 Pusdienas
13:30 - 15:30 Patstāvīgais darbs padziļinātajā e-kursā
15:30 - 17:00 Pieslēgšanās tiešsaistē un darbs ar Skola2030 ekspertiem
Līdz nākamajai nodarbībai patstāvīgais darbs padziļinātajā e-kursā

Sekojiet informācijai www.skola2030.lv un Skola2030 Facebook lapā https://www.facebook.com/Skola2030/ Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv